ท่องเที่ยว 9 สิ่งที่ต้องทำเมื่อไปหมู่บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่

ท่องเที่ยว 9 สิ่งที่ต้องทำเมื่อไปหมู่บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่ หมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบด้วยภูเขาและลำธารที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ หลายคนถามเราว่าไปหมู่บ้านแม่กำปอง เขาไปทำอะไรกัน ลองไปชมกันเลย